Gia hạn trang chủ!

Vào ngày 7 tháng 3 năm 2018, chúng tôi đã gia hạn trang web của mình.
Năm năm trôi qua kể từ khi thành lập Công ty LVS inc., và năm nay là năm nhảy vọt!
Tôi sẽ tiếp tục cống hiến hết mình cho tương lai với tất cả mong muốn của mình.

Nếu bạn là một quảng cáo cho một người nước ngoài sống ở Nhật Bản, LVS Inc.
Tôi sẽ tiếp tục cảm ơn vì sự hỗ trợ liên tục của bạn, Takaaki Nakada và tất cả các nhân viên.